ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ КОЛЕГ, НАУКОВЦІВ, ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ, МАГІСТРІВ ТА ДОСЛІДНИКІВ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН!

Науковий журнал «Вісник аграрної історії» приймає до друку статей проблемно-постановчого і узагальнюючого характеру, в яких відображені результати досліджень з різних проблем аграрної історії України, всесвітньої історії, історії науки і техніки, розвитку аграрної освіти та науки в Україні, які проводяться в рамках здійснення комплексної програми «Аграрний розвиток України і зарубіжних країн: історичний досвід і сучасні тенденції». 

Статті можна надсилати на електронні адреси – visnykai@gmail.comkafedra_slovjan@ukr.netzhyvora@bigmir.net

Журнал «Вісник аграрної історії» видається з 2011 року.

Журнал «Вісник аграрної історії » включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19525-9325Р від 13.11.2012).

Наказом МОН України № 1528 від 29.12.2014 р. видання включено до Переліку наукових фахових видань України.

Засновник: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України