Редакційна колегія

Журнал «Вісник аграрної історії»Журнал «Вісник аграрної історії» є фаховим науковим виданням з історії України, всесвітньої історії, та історії науки і техніки. Журнал видається у співпраці між Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Національним університетом біоресурсів і природокористування України і Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН України.

Видання збірника сприяє поглибленому вивченню проблем аграрної історії України і світу, узагальнення історичного досвіду аграрних перетворень в Україні та ЄС, внеску діячів науки, науко-дослідних установ у технологію сільськогосподарського виробництва, діяльності відомих вчених у різних аграрних галузях, виконанню дисертаційних кваліфікаційних робіт за спеціальністю 032 – історія та археологія.

Редакційний штат

Головний редактор:

Журба Михайло Анатолійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної Європи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Заступники головного редактора:

Падалка Сергій Семенович, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії та політики Інституту історії України Національної академії України (Київ, Україна).

Білан Сергій Олексійович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ, Україна).

Вергунов Віктор Анатолійович, доктор історичних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (Київ, Україна).

Відповідальний редактор:

Живора Станіслав Михайлович, кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник сектору наукознавства Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (Київ, Україна).

Члени редколегії:

Горюнова Євгенія Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Київ, Україна).


Гьозалова Нігяр Ровшан гизи, кандидат історичних наук, доцент, Інститут історії імені Аббаскулі Ага Бакіханова Національної академії наук Азербайджану (Баку, Азербайджан).


Доценко Віктор Олегович, доктор історичних наук, професор кафедри цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної Європи, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна).


Жолоб Михайло Петрович, кандидат історичних наук, доцент кафедри цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної Європи, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна).


Коваленко Наталія Петрівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник сектору наукознавства Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (Київ, Україна).


Космина Віталій Григорович, доктор історичних наук, професор кафедри філософії та історії Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (Київ, Україна).


Кропивко Олена Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент  кафедри міжнародних відносин і суспільних наук, Національний університет біоресурсів і природокористування (Київ, Україна).


Новаковський Пржемислав, доктор хабілітований, професор, керівник кафедри історії літургії Університету Папи Івана Павла ІІ в Кракові (Краків, Польща).


Попов В’ячеслав Жанович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Київ, Україна).


Чеканов Всеволод Юрійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (Київ, Україна).


Щебетюк Наталія Борисівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору наукознавства Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (Київ, Україна).
 

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ