Правила оформлення статті

Зміст статті відповідає проблематиці журналу.
Стаття не була раніше опублікована, а також не подана на розгляд і публікацію до іншого журналу.
Стаття містить всі структурні елементи (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень).
Форматування виконано згідно вимог.
Файл статті має бути поданий у форматі .doc/.docx
Публікація має містити україномовну та англомовну анотації обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
Після списку використаних джерел і літератури подається «References». Автоматизувати процес транслітерації можна, скориставшись програмним забезпеченням, доступним за адресою для транслітерації українського тексту слід опиратися на Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/index.php. Для транслітерації російського тексту – систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html). Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату і внести необхідні корективи. Транслітеровані література та джерела повинні містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (П.І.Б. авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані, у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. У випадку цитування книги назва видавництва (якщо це назва установ) повинно бути перекладено англійською мовою, в усіх інших випадках – транслітеровано, місце видання – перекладено.
У випадку написання статті англійською мовою посилання здійснюється на транслітерований варіант літератури та джерел.
Рукопис статті подається до редакції у формі: файлу рукопису, який надсилається на електронну адресу редакції kafedra_slovjan@ukr.net або zhyvora@bigmir.net у форматі «Автор – Назва статті. doc».

Долучення Розмір
Зразок статті 79.36 КБ