Періодичність публікації

Чотири рази на рік (березень, червень, вересень, грудень).