Редакційна колегія

Журнал «Вісник аграрної історії»Журнал «Вісник аграрної історії»є фаховим науковим виданням з історії України, всесвітньої історії, та історії науки і техніки. Журнал видається у  співпраці між Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Національним університетом біоресурсів і природокористування України і Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН України. 

Видання збірника сприяє поглибленому вивченню проблем аграрної історії України і світу, узагальнення історичного досвіду аграрних перетворень в Україні та ЄС, внеску діячів науки, науко-дослідних установ у технологію сільськогосподарського виробництва, діяльності відомих вчених у різних аграрних галузях, виконанню кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 - Історія України, 07.00.02 - Всесвітня історія, 07.00.07 - Історія науки і техніки.

Журнал «Вісник аграрної історії» видається з 2011 року. Офіційний сайт видання http://vai.slavicworld.com.ua надає всю інформацію про науковий журнал та дає можливість ознайомитись з повним архівом номерів журналу у форматі .pdf.

На даний час дисертаційні дослідження виконуються близько 50 науковцями. В названих установах діє кілька наукових шкіл: професорів Журби М.А., Сушка О.О., Борисенка В.Й., Падалки С.С., Вергунова В.А.

Редколегія

	  Головний редактор: М.А. Журба

Головний редактор: М.А. Журба

Заступник головного редактора:С.С. Падалка

Заступник головного редактора:С.С. Падалка

Заступник головного редактора: С.О. Білан

Заступник головного редактора: С.О. Білан

Заступник головного редактора: В.А.Вергунов

Заступник головного редактора: В.А.Вергунов

Заступник головного редактора: Д.В.Карєв 

Заступник головного редактора: Д.В.Карєв 

Відповідальний секретар: С.М.Живора

Відповідальний секретар: С.М.Живора

Члени редколегії:

 1. Білан С.О. – доктор історичних наук, професор (заступник головного редактора), Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 2. Бородай І.С. – доктор історичних наук, професор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, м. Київ;
 3. Вергунов В.А. – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України (заступник головного редактора), Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, м. Київ ;
 4. Віднянський С.В. – доктор історичних наук, професор, Інститут історії НАН України, м. Київ;
 5. Виговський М.Ю. – доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ;
 6. Даниленко В.M. – доктор історичних наук, професор, Інститут Української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, м. Київ;
 7. Жалоба І.В. – доктор історичних наук, професор, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ, м. Київ;
 8. Живора С.М. – кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар), Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ ;
 9. Журба М.А. – доктор історичних наук, професор (головний редактор), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ;
 10. Єліна О.Ю. – доктор історичних наук, головний науковий співробітник Інституту історії природознавства і техніки імені С.І. Вавілова РАН, м. Москва, Російська Федерація;
 11. Ілчев І. – доктор історичних наук, професор, Софійський університет імені св. Климента Охридського, член-кореспондент Болгарської академії наук, м. Софія, Республіка Болгарія;
 12. Каденюк О.С. – доктор історичних наук, професор, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Камянець-Подільський;
 13. Карєв Д.В. – доктор історичних наук, професор, Гродненський державний університет імені Янки Купали, Гродно, Республіка Білорусь; 
 14. Коваленко Н.П. – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, м. Київ;
 15. Колесник В.Ф. – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент HAH України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ;
 16. Корновенко C.B. – доктор історичних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси;
 17. Кривчик Г.Г. – доктор історичних наук, професор, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпропетровськ;
 18. Кропивко О.М. – кандидат історичних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
 19. Куїк-Калиновська Адела – доктор, професор, Академія Поморська, м. Слупськ, Республіка Польща;
 20. Кучер В.І. – доктор історичних наук, професор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, м. Київ;
 21. Марочко В.І. – доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАН України, м. Київ;
 22. Мгалоблішвілі Н.М. – професор, Тбіліська Державна Академія Мистецтв, член Спілки художників Грузії, м. Тбілісі, Республіка Грузія;
 23. Михайлюк В.П. – доктор історичних наук, професор, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ;
 24. Морозов А.Г. – доктор історичних наук, професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси;
 25. Нікілєв О.Ф. – доктор історичних наук, професор, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ;
 26. Падалка С.С. – доктор історичних наук, професор (заступник головного редактора), Інститут історії України НАН України, м. Київ;
 27. Реєнт О.П. – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент HAH України, Інститут історії України НАН України, м. Київ;
 28. Романюк Н.Й. – доктор історичних наук, професор, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир;
 29. Романюк І.М. – доктор історичних наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця;
 30. Свистович С.М. – доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ;
 31. Сушко О.О. – доктор історичних наук, професор, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ;
 32. Тарабрін О.Є. – доктор історичних наук, професор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, м. Київ;
 33. Тимченко С.М. – доктор історичних наук, професор, Київський інститут Національного університету «Одеська юридична академія», м. Київ;
 34. Турченко Ф.Г. – доктор історичних наук, професор, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя;
 35. Шелепов В.В. – доктор сільськогосподарських наук, професор, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України, м. Київ.

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ

 

Запрошуємо до співпраці колег, науковців, докторантів, аспірантів, магістрів та дослідників історії України та зарубіжних країн!

Науковий журнал «Вісник аграрної історії» приймає до друку статей проблемно-постановчого і узагальнюючого характеру, в яких відображені результати досліджень з різних проблем аграрної історії України, всесвітньої історії, історії науки і техніки, розвитку аграрної освіти та науки в Україні, які проводяться в рамках здійснення комплексної програми «Аграрний розвиток України і зарубіжних країн: історичний досвід і сучасні тенденції». 

Статті можна надсилати на електронні адреси – visnykai@gmail.comkafedra_slovjan@ukr.netzhyvora@bigmir.net
Журнал «Вісник аграрної історії» видається з 2011 року.

Журнал «Вісник аграрної історії » включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19525-9325Р від 13.11.2012).

Наказом МОН України № 1528 від 29.12.2014 р. видання включено до Переліку наукових фахових видань України.
Засновник: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України