O czasopiśmie

Wersja do wydruku

Dziennik "Biuletyn Historii Rolniczej" jest efektem współpracy pomiędzy Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym imieniem M. Dragomanova, Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Nauk o Środowisku Ukrainy a Państwową Biblioteką Naukową Rolnictwa NAAS Ukrainy. Wydział, doktoranci, absolwenci i pracownicy wspomnianych uniwersytetów wspólnie opracowują kompleksowy program "Rozwój rolnictwa Ukrainy i innych krajów: doświadczenie historyczne i aktualne trendy.
 
"Programy naukowe tych instytucji obejmują badanie specyficznych problemów historii rolnej Ukrainy i świata, podsumowanie historycznych doświadczeń reform rolnych na Ukrainie i UE, wkład naukowców i instytucji badawczych w technologię produkcji rolnej Znanych naukowców w różnych obszarach rolniczych.

Świadectwo rejestracji

Certificate of registration

Niniejszy czas ułatwia głębsze badanie tych problemów, w tym przygotowanie tezy o takich specjalnościach, jak: 07.00.01 - Historia Ukrainy, 07.00.02 - Historia świata, 07.00.07 - Historia nauki i techniki. Obecnie prace badawcze prowadzone są przez około 50 młodych naukowców. Kilka naukowych szkół historycznych zostało zorganizowanych pod kierunkiem prof. M. Zhurby, A. Suszenie, V. Borisenko, S. Padalka i V. Verhunova.
Certyfikat rejestracji