O czasopiśmie

Dziennik "Biuletyn Historii Rolniczej" jest efektem współpracy pomiędzy Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym imieniem M. Dragomanova, Narodowego Uniwersytetu Zasobów Biologicznych i Nauk o Środowisku Ukrainy a Państwową Biblioteką Naukową Rolnictwa NAAS Ukrainy. Wydział, doktoranci, absolwenci i pracownicy wspomnianych uniwersytetów wspólnie opracowują kompleksowy program "Rozwój rolnictwa Ukrainy i innych krajów: doświadczenie historyczne i aktualne trendy.
 
"Programy naukowe tych instytucji obejmują badanie specyficznych problemów historii rolnej Ukrainy i świata, podsumowanie historycznych doświadczeń reform rolnych na Ukrainie i UE, wkład naukowców i instytucji badawczych w technologię produkcji rolnej Znanych naukowców w różnych obszarach rolniczych.