ПРО ЖУРНАЛ

Журнал «Вісник аграрної історії»Журнал «Вісник аграрної історії» є фаховим науковим виданням з історії України, всесвітньої історії, та історії науки і техніки. Журнал видається у  співпраці між Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Національним університетом біоресурсів і природокористування України і Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН України. 

Видання збірника сприяє поглибленому вивченню проблем аграрної історії України і світу, узагальнення історичного досвіду аграрних перетворень в Україні та ЄС, внеску діячів науки, науко-дослідних установ у технологію сільськогосподарського виробництва, діяльності відомих вчених у різних аграрних галузях, виконанню кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями: 07.00.01 - Історія України, 07.00.02 - Всесвітня історія, 07.00.07 - Історія науки і техніки.

Журнал «Вісник аграрної історії» видається з 2011 року. Офіційний сайт видання http://vai.slavicworld.com.ua надає всю інформацію про науковий журнал та дає можливість ознайомитись з повним архівом номерів журналу у форматі .pdf.

Підписка на