ЖУРНАЛ «ВІСНИК АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ»

Журнал «Вісник аграрної історії»

Рік заснування: 2012

Галузь: В журналі висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, історії науки і техніки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру. ISSN 2519-058X (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 19525-9325Р від 13.11.2012 р.

Наказом МОН України збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук (Наказ МОН України від 29.12.2014 р. № 1528.

Збірник включено в міжнародні бази даних: Google Scholar

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)
Мова видання: українська, англійська
Засновники і видавці: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова; Національний університет біоресурсів і природокористування України; Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України.

Головний редактор: Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної Європи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
 

Відповідальний редактор: Живора Станіслав Михайлович – кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник сектору наукознавства Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України.

Адреса редакції: 03037, Україна, м. Київ, вул. Освіти, 6, кім. 16, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Тел. +38(044) 520-12-05; +38(044) 258-21-42; 

E-mail: kafedra_slovjan@ukr.net

E-mail: zhyvora@bigmir.net

Підписка на